1. O PREDUZEĆU

   Preduzeće "MRKONJIĆPUTEVI" AD je savremeno, tehnički opremljeno preduzeće koje se bavi izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem puteva. OOUR Mrkonjić Grad koji je poslovao u sastavu RO Kozara putevi, Banja Luka je formiran 1979. godine, a prije formiranja OOUR-a poslovalo je kao sekcija preduzeća.

     U periodu od 1992. do 1996. godine broj radnika je značajno smanjen. Nakon vojne okupacije Mrkonjić Grada, odvezena je kompletnu mehanizaciju, čime je preduzeće ostalo samo sa nekoliko mašina i automobila.

 

      Privatizacija preduzeća je izvršena 2001. godine. Većinski vlasnik gospodin Mladen Milanović je nakon provatizacije uložio značajna sredstva i stvorio osnovne pretpostavke za aktivno učešće preduzeća na tržištu.

 

Djelatnosti Preduzeća su:

 • Izgradnja i održavanje puteva,

 • Zimsko održavanje puteva,

 • Proizvodnja kamenih agregata,

 • Proizvodnja betonskih smjesa,

 • Proizvodnja asfalta.

 

Sjedište je u Mrkonjić Gradu, Podbrdo bb, a svoje djelatnosti Preduzeće obavlja na nekoliko lokacija:

 •     proizvodnja kamenih agregata vrši se u mjestu Čirakovac, smješten uz magistralni put Mrkonjić Grad- Jajce, udaljen 12 kilometara od Mrkonjić Grada,

 • proizvodnja betonskih smjesa se odnosi na postrojenja za mješanje betonskih smjesa kapaciteta 20 m3 na sat. Postrojenja su smještena u krugu preduzeća u Podbrdu,

 •          proizvodnja asfaltne mase vrši se isto u krugu preduzeća u Podbrdu, a kapacitet postrojenja (asfaltne baze) je 50 tona na sat.

Preduzeće ima ukupno 231 zaposlenih radnika dok se dio radnika povremeno angažuje po potrebi u zavisnosti od djelatnosti i sezone, odnosno ugovorenih poslova.2. KADROVI

   Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD zapošljava veliki broj radnika raznih struka i zanimanja. Zaposleni u preduzeću su zdrava osnova za dalje uspješno poslovanje. Pored stalno zaposlenih, po potrebi se angažuje veći broj sezonskih radnika.

   Ulaganja u obrazovanje i zapošljavanje stručno osposobljenih kadrova su veliki potencijal modernih preduzeća. Organizacijska rješenja omogućavaju brz i efikasan odgovor na sve promjene na tržištu. Osposobljeni kadrovi se uspješno i brzo prilagođavaju svim promjenama, čime se stvara prednost u odnosu na konkurenciju. Veći broj studenata građevinske struke je stipendiran, a kasnije i zaposlen u preduzeću.

OPIS POSLA

BROJ

RADNIKA

Uprava i administracija

Direktor

1

Rukovodilac RJ

1

Rukovodilac komercijale

1

Računovodstvo i pravna služba

7

Referent informatike

1

Čuvari

7

UKUPNO (UA):

18

Mehanizacija

-

Rukovodilac RJ

1

Referent mehanizacije

2

Vozači, mehaničari, ruk.građmašina, varioci

41

UKUPNO (M):

44

Redovno održavanje puteva i zimsko održavanje

-

Rukovodilac RJ

1

Građevinski tehničar

5

Građevinski poslovođa

9

Fizički radnici

68

UKUPNO (RO):

83

Investiciona izgradnja i rekonstrukcija puteva

-

Rukovodilac RJ

1

Građevinski inžinjer

2

Građevinski tehničar

7

Fizički radnici

76

UKUPNO (I):

86

UKUPAN BROJ RADNIKA:

231

 

 

3. MISIJA I VIZIJA

VIZIJA

     Vizija menadžmenta je stvaranje vodećeg preduzeća u oblasti izgradnje i održavanja puteva. Našu viziju ostvarujemo kroz dalje proširenje poslovanja, povećanje kvaliteta usluga i jačanje pozicija na tržištu. Novi poslovi donose novi ugled i novo povjerenje korisnika naših usluga. Dobre saobraćajnice će imati sve veći značaj sa daljim tehnološkim razvojem.

        Zaposleni u preduzeću su stabilan oslonac za dalji razvoj i unapređenje poslovanja. Savremena mehanizacija i oprema omogućava potpuno ostvarenje naših poslovnih planova. Nabavka nove, savremene opreme je jedan od poslovnih ciljeva preduzeća.

          Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD održava prohodnost puteva i stvara potrebne uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja. Naš moto je - dobri putevi za sigurno i bezbjedno putovanje!


MISIJA


Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD kvalitetno izvodi sve radove iz svoje djelatnosti. Razvoj i održavanje saobraćajnica imaju izuzetan značaj za napredak cijelog područja i šire regije. Kvalitet naših radova je omogućio stvaranje savremenog preduzeća i sticanje značajnog ugleda i pozicija na tržištu. Našim radovima stvaramo potrebne uslove za razvoj šireg područja. Dobri, prohodni putevi podstiču opšti napredak.

Naša misija je da održimo kvalitet radova, sačuvamo stečeno povjerenje i uspješno izvodimo nove radove.


4. KVALITET

 • ISO 9001

ISO 9001 -  ISO 9001:2008 sadrži zahtjeve za uređenje sistema menadžmenta kvalitetom (Ljudi često kažu sertifikat "standarda ISO 9000", ali ono što praktično znači da ispunjeni zahtjevi standarda ISO 9001). To je jedinstveni model za uređenje organizacija bez obzira na njihovu veličinu ili oblast djelatnosti. Dakle, ISO 9001:2008 je međunarodni standard kojim je definisan model za uređenje organizacija na dobrovoljnoj osnovi.

 • ISO 14001

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) bavi se problemom zaštite životne sredine, još od devedesetih godina prošlog vijeka, a kao rezultat njenog rada nastao je standard ISO 14001,  koji definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ovaj standard pretrpio je nekoliko revizija od kojih je posljednja bila 2004. godine. Metodologija na kojoj počiva standard ISO 14001 je dobro poznati PDCA model (Plan-Do-Chek-Act), koji omogućava organizaciji da uspostavi politiku zaštite životne sredine, ciljeve i procese kojima ostvaruje privrženost politici, kao i da preduzme mjere, kada je potrebno da unapredi svoj učinak i prikaže usaglašenost sistema za zahtjevima ovog standarda.

 • ISO 18001

Svjest o značaju zaštite zdravlja zaposlenih i bezbjednosti na radu sve više dolazi do izražaja u poslovnom svijetu, zajedno sa jačanjem svijesti o značaju ljudskih resursa i njihovom doprinosu vrijednosti organizacije. Veliki doprinos u jačanju ove svijesti su imale državne institucije i važeći zakoni, koji se odnose direktno na zaštitu zdravlja zaposlenih i bezbijednost na radu. Međutim, za efikasno primjenjivanje zakona iz oblasti bezbijednosti na radu i drugih neophodnih mijera zaštite, pojavila se potreba za sistemom upravljanja koji bi, po ugledu na druge upravljačke sisteme, obezbeđivao primjenu svih neophodnih mijera za bezbednost na radu i bio neka vrsta nadzora koji štiti, kako radnike, tako i same organizacije.

Dakle, kad je riječ o bezbijednosti na radu, organizacijama je bio potreban „anđeo čuvar“ , koji se konačno 2007 godine pojavio kao standard, poznat po nazivu OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), a prevodi se kao: sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbijednošću na radu. Cilj sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbedijnošću na radu je da se nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisani rizik i da se na taj način bolje zaštite zaposleni i obezbijedi kontinuitet poslovanja.


SivaPozadina

Copyright