• ISO 9001

ISO 9001 -  ISO 9001:2008 sadrži zahtjeve za uređenje sistema menadžmenta kvalitetom (Ljudi često kažu sertifikat "standarda ISO 9000", ali ono što praktično znači da ispunjeni zahtjevi standarda ISO 9001). To je jedinstveni model za uređenje organizacija bez obzira na njihovu veličinu ili oblast djelatnosti. Dakle, ISO 9001:2008 je međunarodni standard kojim je definisan model za uređenje organizacija na dobrovoljnoj osnovi.

  • ISO 14001

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) bavi se problemom zaštite životne sredine, još od devedesetih godina prošlog vijeka, a kao rezultat njenog rada nastao je standard ISO 14001,  koji definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ovaj standard pretrpio je nekoliko revizija od kojih je posljednja bila 2004. godine. Metodologija na kojoj počiva standard ISO 14001 je dobro poznati PDCA model (Plan-Do-Chek-Act), koji omogućava organizaciji da uspostavi politiku zaštite životne sredine, ciljeve i procese kojima ostvaruje privrženost politici, kao i da preduzme mjere, kada je potrebno da unapredi svoj učinak i prikaže usaglašenost sistema za zahtjevima ovog standarda.

  • ISO 18001

Svjest o značaju zaštite zdravlja zaposlenih i bezbjednosti na radu sve više dolazi do izražaja u poslovnom svijetu, zajedno sa jačanjem svijesti o značaju ljudskih resursa i njihovom doprinosu vrijednosti organizacije. Veliki doprinos u jačanju ove svijesti su imale državne institucije i važeći zakoni, koji se odnose direktno na zaštitu zdravlja zaposlenih i bezbijednost na radu. Međutim, za efikasno primjenjivanje zakona iz oblasti bezbijednosti na radu i drugih neophodnih mijera zaštite, pojavila se potreba za sistemom upravljanja koji bi, po ugledu na druge upravljačke sisteme, obezbeđivao primjenu svih neophodnih mijera za bezbednost na radu i bio neka vrsta nadzora koji štiti, kako radnike, tako i same organizacije.

Dakle, kad je riječ o bezbijednosti na radu, organizacijama je bio potreban „anđeo čuvar“ , koji se konačno 2007 godine pojavio kao standard, poznat po nazivu OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), a prevodi se kao: sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbijednošću na radu. Cilj sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbedijnošću na radu je da se nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisani rizik i da se na taj način bolje zaštite zaposleni i obezbijedi kontinuitet poslovanja.


SivaPozadina

Copyright