3. MISIJA I VIZIJA

VIZIJA

     Vizija menadžmenta je stvaranje vodećeg preduzeća u oblasti izgradnje i održavanja puteva. Našu viziju ostvarujemo kroz dalje proširenje poslovanja, povećanje kvaliteta usluga i jačanje pozicija na tržištu. Novi poslovi donose novi ugled i novo povjerenje korisnika naših usluga. Dobre saobraćajnice će imati sve veći značaj sa daljim tehnološkim razvojem.

        Zaposleni u preduzeću su stabilan oslonac za dalji razvoj i unapređenje poslovanja. Savremena mehanizacija i oprema omogućava potpuno ostvarenje naših poslovnih planova. Nabavka nove, savremene opreme je jedan od poslovnih ciljeva preduzeća.

          Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD održava prohodnost puteva i stvara potrebne uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja. Naš moto je - dobri putevi za sigurno i bezbjedno putovanje!


MISIJA


Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD kvalitetno izvodi sve radove iz svoje djelatnosti. Razvoj i održavanje saobraćajnica imaju izuzetan značaj za napredak cijelog područja i šire regije. Kvalitet naših radova je omogućio stvaranje savremenog preduzeća i sticanje značajnog ugleda i pozicija na tržištu. Našim radovima stvaramo potrebne uslove za razvoj šireg područja. Dobri, prohodni putevi podstiču opšti napredak.

Naša misija je da održimo kvalitet radova, sačuvamo stečeno povjerenje i uspješno izvodimo nove radove.


SivaPozadina

Copyright