2. Asfaltna baza

    Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD posjeduje potrebnu opremu i mehanizaciju za asfaltiranje puteva. Asfalt se proizvodi miješanjem mineralnih sastojaka i vezivnih sredstava, kojim se dobija proizvod odgovarajućeg kvaliteta. Pravilnom kombinacijom sastojaka stvara se vrsta asfalta prema namjeni površine koja se asfaltira. Eksploatacione specifičnosti puteva se određuju na osnovu gustine saobraćaja, vremenskih i drugih uslova na određenom području, tokom cijele godine.

     Asfalt se sastoji od nekoliko slojeva, koji podnose mehanička i druga opterećenja prilikom korištenja. Zavisno od vrste i namjene puta, formiraju se asfaltni slojevi određene debljine. Nosivi sloj raspoređuje sva opterećenja na podlogu. Ima veliku čvrstoću, ravan je i na njega se postavljaju ostali asfaltni slojevi. Vezivni sloj služi za dodatno ravnanje i preuzimanje tangencijalnih naprezanja, koja nastaju tokom eksploatacije. Površinski sloj neposredno preuzima sva opterećenja. Mora ispunjavati brojne standarde za ovu oblast. Lako se oblikuje, obezbjeđuje dobar kontakt vozila i površine puta, otporan je na vremenske uticaje i sl. Debljine asfaltnih slojeva se određuju na osnovu namjene asfaltiranih površina.

     Asfaltni slojevi se uspješno obnavljaju, a kvalitet materijala omogućava dugotrajnu eksploataciju. Vezivni sastojci su vodonepropusni, otporni na djelovanje kiselina, soli i drugih hemijskih jedinjenja, kao i na mehanička opterećenja. Asfalt poboljšava prijanjanje vozila na površinu puta, čime poboljšava i stabilnost u vožnji.

    Kameni agregati za proizvodnju asfaltne mješavine se najvećim dijelom dobijaju u kamenolomima. Fizička svojstva agregata su izuzetno važna zbog vrlo velikih opterećenja kojima se izlažu asfaltne površine. Agregati raznih vrsta se koriste za određene slojeve asfalta. Moderne asfaltne mješavine se proizvode sa smanjenim brojem šupljina, što se postiže ugradnjom agregata različitih veličina u tu mješavinu.

    Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "MRKONJIĆPUTEVI" AD posjeduje asfaltnu bazu kapaciteta 100 tona na sat. Asfaltne mješavine se izrađuju prema standardima za ovu oblast. Prevoz i ugradnja asfalta se izvode savremenim mašinama i sredstvima, uz redovne kontrole kvaliteta. Preduzeće posjeduje svu potrebnu opremu i mehanizaciju za proizvodnju i prevoz asfalta.

SivaPozadina

Copyright