3. Signalizacija

     Redovno održavanje puteva obuhvata održavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije. Vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija su izložene brojnim vremenskim, mehaničkim i drugim uticajima. Redovno obnavljanje, popravka i održavanje se izvode prema Pravilniku o održavanju puteva.

Vertikalna signalizacija na svim putnim pravcima se redovno kontroliše. Održavanje vertikalne signalizacije obuhvata:

  • Čišćenje i ispravljanje vertikalne signalizacije,
  • Zamjena oštećene i dopuna nedostajuće vertikalne signalizacije,
  • Postavljanje i skidanje vertikalne signalizacije sezonskog karaktera.

Održavanje horizontalne signalizacije obuhvata:

  • Obnavljanje istrošene horizontalne signalizacije.

        Redovno održavanje puteva obuhvata zaštitu odbojnih ograda, antikorozivnu zaštitu ograda, kao i postavljanje novih odbojnih ograda na mjestima gdje postoji potreba. Na određenim mjestima se postavljaju smjerokazni stubići, kilometarske oznake, kolobrani, parapetni zidovi, obilježja putnog pojasa i druge oznake. Postavljena oprema se održava i redovno kontroliše.

      U signalizaciju se ubrajaju i svijetleće trake, reflektujuće zebre ili rubovi objekata. Redovno održavanje obuhvata i čišćenje ogledala postavljenih na nepreglednim mjestima. Zaštitne ograde su važan dio sistema bezbjednosti saobraćaja. Postavljaju se na opasnim mjestima, a na ograde se postavljaju reflektujuća tijela.

      Opremanje saobraćajnica sa potrebnom signalizacijskom opremom je važan doprinos nesmetanom i bezbjednom odvijanju saobraćaja. Sigurnost u saobraćaju se vidno poboljšava postavljanjem i održavanjem signalizacione opreme. Zaštitne mreže i zaštitne ograde se postavljaju i redovnim održavanjem štite od korozije i propadanja.

     Zaštita signalizacione opreme nije samo u nadležnosti državnih organa i ovlaštenih preduzeća. Bezbjednosti saobraćaja je zajednička briga. Kompletnu opremu puta čuvaju ovlašteni organi, ovlaštena preduzeća i građani.

       Saobraćajne oznake imaju određeni vrijek trajanja, poslije koga se mijenjaju. Zastarjela signalizacija ne pokazuje potrebnu efikasnost, što može ugroziti sigurnost učesnika u saobraćaju.

Preduzeće "MRKONJIĆPUTEVI" AD ima višegodišnje iskustvo na održavanju saobraćajne signalizacije na putevima.

SivaPozadina

Copyright