4. Vegetacija

     Redovno održavanje obuhvata uklanjanje suvišne vegetacije pored puteva, kao i održavanje ukrasnih površina i biljaka. Kosine nasipa, sistem za odvod vode i slične površine se redovno čiste i održavaju, zavisno od namjene puta.

     Preduzeće "MRKONJIĆPUTEVI" AD izvodi potrebne radove na održavanju pojasa vegetacije i uklanjanju samoniklog bilja sa područja putnog pojasa.

    Vegetacija ima veliki značaj za sprečavanje pojave klizišta i odrona na kosinama i drugim dijelovima putnog pojasa. Klizišta i odroni se posebno pojavljuju poslije obilnijih padavina. Natopljeno zemljište postepeno se pokreće, što ugrožava bezbjednost saobraćaja. Erozija zemljišta uz saobraćajnice se zaustavlja, a posljedice erozije uklanjaju. Lokacije potencijalnih klizišta se pažljivo evidentiraju, a redovne kontrole stanja saobraćajnica sadrže informacije o stanju putnog pojasa.

     Vegetacioni pojas efikasno sprečava pojavu klizišta i erozije na mnogim kosinama i drugim nestabilnim zemljištima. Vegetacija prirodnim putem drenira teren, korijen biljke ga dodatno ojača, čime se postiže veća stabilnost i otpornost na eroziju i klizanje. Pored zaštitne, vegetacioni pojas se formira sa ciljem ukrašavanja puteva raznih namjena. Ukrasno grmlje, šiblje, travnjaci i druge ukrasne površine se redovno čiste i održavaju.

   Vegetacija se širi nekontrolisano pa je potrebno redovno održavanje. Nekontrolisan rast vegetacije smanjuje preglednost i ugrožava površine za odvod voda i druge objekte različitih namjena.

    Održavanje obuhvata odstranjivanje samoniklog bilja, čišćenje jaraka, čišćenje korova sa kosina nasipa, bankina, putnog zemljišta, čišćenje travnjaka od otpadaka, nanesenog materijala, kresanje grana i druge radove na održavanju preglednosti saobraćajnica.

    Posebna opasnost su odroni zemljišta i drugog materijala. Sloj vegetacije pruža efikasnu zaštitu na pojedinim dijelovima putnog pojasa. Na izrazito strmim terenim se koriste zaštitne mreže, koje sprečavaju odron kamena i drugog materijala na puteve. Pojedini dijelovi saobraćajnica se obezbjeđuju izradom potpornih zidova.

      Učestalo nevrijeme je dovoljno upozorenje savjesnim vozačima da mogu očekivati pojavu odrona kamena i zemlje u usjecima. Oprezna vožnja kroz ovakva područja se preporučuje.


SivaPozadina

Copyright