Početna

      Osnovna djelatnost preduzeća "MRKONJIĆPUTEVI" AD je održavanje i zaštita puteva. Pored osnovne djelatnosti preduzeće proizvodi kamene agregate, beton i asfalt. Ovi proizvodi su izuzetnog kvaliteta i koriste se u okviru redovnih aktivnosti na održavanju puteva. Značajan dio proizvodnje kamenih agregata, asfalta i betona se plasira na tržište. Izuzetan kvalitet proizvoda je dokazan na mnogobrojnim izgrađenim saobraćajnicama i objektima. Prema narudžbama investitora preduzeće izvodi sve potrebne radove na izgradnji novih puteva.

      Kameni agregati se proizvode u kamenolomu Čirakovac i koriste za nasipanje puteva, proizvodnju betona i asfalta. Preduzeće posjeduje svu potrebnu mehanizaciju za održavanje i izgradnju puteva, proizvodnju asfalta i proizvodnju i prevoz betona. Vrhunska mehanizacija, stručni kadrovi i višedecenijsko iskustvo su omogućili realizaciju mnogobrojnih radova na izgradnji i osavremenjavanju puteva.

      U svim vremenskim uslovima, tokom cijele godine, naši radnici daju svoj puni doprinos bezbjednom i nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima IV zone. Saobraćajna signalizacija se održava u okviru redovnog održavanja puteva. Oštećenja na saobraćajnim znacima, ogradama, istrošena horizontalna signalizacija i druga oštećenja ugrožavaju učesnike u saobraćaju. Redovna zamjena i popravke se izvode pravovremeno.

      Vegetacija u putnom pojasu ima značajno mjesto za stvaranje vizuelnih dojmova, ali i za sprečavanje odrona, klizanja i erozije na nasipima i drugim ugroženim površinama u putnom pojasu. Redovnim čišćenjem samoniklog šiblja, odvodnih kanala i drugih površina u putnom pojasu stvara se potrebna preglednost i održava funkcionalnost saobraćajnica.

      Kameni agregati su pokazali vrhunski kvalitet na mnogim izgrađenim putevima i objektima. Proizvodnja asfalta vrhunskog kvaliteta omogućava izgradnju savremenih puteva, kao i sve potrebne popravke na putevima. Svi radovi se izvode vlastitim sredstvima i materijalom

      Značajna sredstva se ulažu u stručno osposobljavanje zaposlenih, kao i za stipendiranje budućih radnika preduzeća. Stvorena je savremena kvalifikaciona struktura, čime je preduzeću osigurano dovoljno stručnog znanja potrebnog za uspješno obavljanje djelatnosti. Orijentacija na znanje je svoju ispravnost pokazala na mnogobrojnim uspješno izvedenim radovima.SivaPozadina

Copyright