O kompaniji

PočetnaO kompaniji

Savremena mehanizacija

Kvalitetni materijali

Stručni kadar

Preduzeće MRKONJIĆ PUTEVI doo je savremeno, tehnički opremljeno preduzeće koje se bavi izgradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem puteva.

km puteva održavamo

Zaposlenih radnika

Završenih projekata

Sjedište je u Mrkonjić Gradu, Podbrdo bb, a svoje djelatnosti Preduzeće obavlja na nekoliko lokacija:

Mrkonjić Putevi doo

Proizvodnja kamenih agregata vrši se u mjestu Čirakovac, smještenom uz magistralni put Mrkonjić Grad- Jajce, na udaljenosti od oko 12 kilometara od Mrkonjić Grada.

Mrkonjić Putevi doo

Postrojenje za miješanje betonskih kapaciteta nalazi se u Podbrdu kapaciteta 20 m3 po satu.

Mrkonjić Putevi doo

a na istoj lokaciji se vrši i proizvodnja asfaltne mase sa kapacitetom postrojenja od 200 tona na sat.

Mrkonjić Putevi doo

Mrkonjić Putevi kroz istoriju

1979. Osnivanje preduzeća

OOUR Mrkonjić Grad koji je poslovao u sastavu RO Kozara putevi, Banja Luka je formiran 1979. godine, a prije formiranja OOUR-a poslovalo je kao sekcija preduzeća.

1992. - 1996. godine

U periodu od 1992. do 1996. godine broj radnika je značajno smanjen. Nakon vojne okupacije Mrkonjić Grada, odvezena je kompletnu mehanizaciju, čime je preduzeće ostalo samo sa nekoliko mašina i automobila.

2001. godine je izvršena privatizacija

Privatizacija preduzeća je izvršena 2001. godine. Većinski vlasnik gospodin Mladen Milanović je nakon provatizacije uložio značajna sredstva i stvorio osnovne pretpostavke za aktivno učešće preduzeća na tržištu.

2014. Mrkonjić Putevi DOO

U septembru 2014. godine se mijenja pravna forma kada Mrkonjić Putevi postaju društvo sa ograničenom odgovornosti u kojoj posluje i danas.

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva „MRKONJIĆPUTEVI“d.o.o. je opredjeljeno da ostvaruje zadovoljenje potreba i želja zainteresovanih strana za proces izgradnje i održavanja puteva uz potpunu kontrolu uticaja na zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbjednosti na radu.