Zimsko održavanje puteva

PočetnaZimsko održavanje puteva

Jedna od aktivnosti koju sprovode zaposleni u preduzeću “Mrkonjić putevi” jeste i zimsko održavanje puteva. Zimski period održavanja puteva, koji se naziva zimska služba, počinje od 15. novembra tekuće godine i traje do 15. marta naredne godine.
Radovi, mjere, aktivnosti, vrijeme, stepen pripravnosti i broj ljudstva i mehanizacije na određenim punktovima zimske službe, kao i prioriteti na pojedinim dionicama puteva definišu se planom zimske službe.
Radovi, mjere, aktivnosti, vrijeme, stepen pripravnosti i broj ljudstva i mehanizacije na određenim punktovima zimske službe, kao i prioriteti na pojedinim dionicama puteva definišu se planom zimske službe.

Čišćenje snijega

Zimsko održavanje puteva svakako podrazumijeva čišćenje snijega kao i sprečavanje nastanka poledice. Padavine i poledica se uklanjaju u skladu sa Pravilnikom o održavanju javnih puteva.
Na osnovu sporazuma i Pravilnika izvođač radova obavlja potrebne aktivnosti na sprečavanju zastoja i obezbjeđenju potrebnih bezbjednosnih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja. Zimske vremenske nepogode mogu ozbiljno ugroziti saobraćaj, čime se ugrožavaju ljudski životi i stvaraju velike materijalne štete.
Prilikom iznenadnih izrazito niskih temperatura, kada posipni materijal ne garantuje bezbjednost saobraćaja, obavještavaju se nadzorni organi, nakon čega se preduzimaju sve potrebne mjere za održavanje prohodnosti puteva. Vanredno stanje se uvodi uslijed visokih snježnih padavina, smetova, lavina, a vanredno stanje uvodi Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske.
U normalnim uslovima zimskog perioda, izvođač je obavezan obezbijediti prohodnost puteva, prema prioritetima i planu zimske službe. Na svim punktovima se vode dnevnici, u kojima se upisuju sve aktivnosti, utrošeni materijal, izvedeni radovi, kao i sve druge informacije važne za pravilno funkcionisanje zimske službe.