Proizvodnja asfalta

PočetnaProizvodnja asfalta

Kapacitet asfaltne baze je 300 tona/h

Mrkonjić Putevi doo posjeduju asfaltnu bazu kapaciteta 60 tona na sat kao i svu potrebnu opremu i mehanizaciju za asfaltiranje puteva. Kako se na unapređenju i podizanju standarda rada ali i kvaliteta stalno radi, u izradnji je i nova asfaltna baza sa kapacitetom od 260 tona na sat.
Mješavine se izrađuju prema standardima za ovu oblasta a prevoz i ugradnja asfalta se izvode savremenim mašinama i sredstvima, uz redovne kontrole kvaliteta.
Kameni agregati za proizvodnju asfaltne mješavine se najvećim dijelom dobijaju u kamenolomima. Fizička svojstva agregata su izuzetno važna zbog vrlo velikih opterećenja kojima se izlažu asfaltne površine. Agregati raznih vrsta se koriste za određene slojeve asfalta. Moderne asfaltne mješavine se proizvode sa smanjenim brojem šupljina, što se postiže ugradnjom agregata različitih veličina u tu mješavinu.
Asfaltni slojevi se uspješno obnavljaju, a kvalitet materijala omogućava dugotrajnu eksploataciju. Vezivni sastojci su vodonepropusni, otporni na djelovanje kiselina, soli i drugih hemijskih jedinjenja, kao i na mehanička opterećenja.