Proizvodnja betonskih smjesa

PočetnaProizvodnja betonskih smjesa

Kapacitet proizvodnje 20m3/h

Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva “Mrkonjić putevi” proizvodnjom betona upotpunjuje ponudu usluga. Preduzeće posjeduje vlastitu betonaru, sa kapacitetom proizvodnje od 20 m³ betona na sat. Proizvodnjom svih vrsta betona se pokrivaju sve potrebe preduzeća a prema narudžbi, gotov beton se proizvodi i prevozi za potrebe tržišta.
Proizvodnja betonskih smjesa

Klasifikacija betona prema namjeni

Marka betona (MB) jeste normirana čvrstoća pri pritisku u MPa, koja se zasniva na karakterističnoj čvrstoći pri starosti betona od 28 dana.
Za konstrukcije i elemente od betona upotrebljavaju se marke betona (MB) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.

Beton MB15

Čvrstoća 15 N/mm2
  • Pogodan za podloge, temelje, ivičnjake – statika dobra

Beton MB20

Čvrstoća 20 N/mm2
  • Pogodan za podloge, temelje, ivičnjake – statika vrlo dobra

Beton MB25

Čvrstoća 25 N/mm2
  • Pogodan za armirane ploče na podlogi

Beton MB30

Čvrstoća 30 N/mm2
  • Pogodan za armirane ploče bez podloge (raspon do 5m)

Beton MB35

Čvrstoća 35 N/mm2
  • Pogodan za armirane ploče bez podloge (raspon preko 5m)

Beton MB40

Čvrstoća 10 N/mm2
  • Pogodan za nosive armirane betonske grede većih raspona
Beton se proizvodi miješanjem cementa, kamenih agregata i vode u odgovarajućem omjeru. Tako, osobine kamenih agregata imaju veliki uticaj na kvalitet samog betona. Udio agregata u sastavu betonske mješavine iznosi oko 70 – 80 %. Kameni agregati preduzeća “Mrkonjićputevi” AD omogućavaju proizvodnju betona vrhunskog kvaliteta.
Kompanija beton dostavlja i pumpamo kamion mikserima i kamion pumpama za beton. Prilikom transporta obradivost betona se održava u dozvoljenim granicama, čime je osigurana nesmetana izgradnja objekata. Kvalitet se redovno kontroliše i usklađuje sa savremenim građevinskim standardima. Upravo zato, beton preduzeća “Mrkonjić putevi” je kvalitetan proizvod za izgradnju kvalitetnih građevina!